Aukokdaiktus.lt taisyklės

Terminai

Taisyklės – reiškia šį dokumentą bei informaciją, esančią Svetainės DUK (dažniausiai užduodami klausimai) skiltyje. 

Kuratorius – savanoris, kuris ir yra tarpininkas tarp dovanotojo ir stokojančiojo. Kuratorius yra atsakingas už stokojančių atranką, jų poreikių išgryninimą ir patalpinimą Aukokdaiktus.lt svetainėje,  kontaktą su dovanotoju aukojimoprocese. Kuratoriaus atsakomybė yra sklandžiai ir operatyviai organizuoti labdaros perdavimą. Kuratoriais gali būti socialinių įstaigų atstovai bei socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, asmenys, dirbantys su stokojančiaisiais.

Stokojantysis – pagalbos gavėjas, kurio poreikiai skelbiami Aukokdaiktus.lt. Jais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys (kategorijas rasite punkte „Pagalbos gavėjai”). 

Dovanotojas – pagalbos davėjas, Svetainės lankytojas, kuris Svetainėje radęs Stokojančiojo poreikį, jį patenkina, arba poreikio neradęs, užsregistruoja norimą dovanoti daiktą Aukokdaiktus.lt svetainėje. Dovanotoju gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.

Pagalba – daiktas, kuris yra reikalingas Stokojantiesiems ir kuriuos kaip poreikius registruoja Aukokdaiktus.lt Kuratorius. Pagalbą Stokojantiesiems dovanoja Dovanotojai.

Kuratoriai

1. Kuratorių funkcijos

 • vykdyti potencialių Stokojančiųjų atranką;
 • identifikuoti ir pateikti Stokojančiųjų poreikius Aukokdaiktus.lt;
 • Aukokdaiktus.lt pateikti tikslią ir savalaikę informaciją apie Stokojančiuosius ir jų poreikius;
 • padėti Stokojantiesiems surasti reikalingus daiktus ar paslaugas Aukokdaiktus.lt;
 • atsakyti už Dovanotojų suteiktos labdaros pristatymą savo kuruojamiems asmenims.

2. Reikalavimai kuratoriams: 

 • psichologijos, sociologijos, socialinio darbo, pedagogikos, medicinos (arba panašus su visuomenės pažinimu susijęs) išsilavinimas arba atitinkamo darbo patirtis;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • noras padėti Stokojantiesiems;
 • sąžiningumas (nesuinteresuotumas pasinaudoti padėtimi);
 • komunikabilumas;
 • turėti mobilųjį arba stacionarųjį telefoną, kuriuo būtų pasiekiamas dienos ir vakaro metu;
 • turėti interneto prieigą, el. pašto adresą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą ir automobilį (privalumas);
 • gali pateikti jį rekomenduosiančių asmenų sąrašą.

3. Svarbu: 

 • Jei Stokojantysis yra juridinis asmuo, jo Kuratoriumi gali būti organizacijos vadovas arba jo paskirtas darbuotojas.
 • Kuratorius, tardamasis su Dovanotoju dėl daikto pristatymo Stokojančiajam, siūlo vieną iš šių alternatyvų:
  A. Dovanotojas pats pristato daiktą Stokojančiajam;
  B. Dovanotojas pristato daiktą Kuratoriui, kuri pats perduoda daiktą Stokojančiam;
  C. Kuratorius atsiima daiktą iš Dovanotojo;
  D. Praneša apie pristatymo paslaugos poreikį Aukokdaiktus.lt administratoriui.

Pagalbos gavėjai

1. Stokojančiuoju gali būti:

Fiziniai asmenys:

 • Daugiavaikė šeima;
 • Jauna šeima su vaiku (-ais);
 • Mažas pajamas turinti šeima;
 • Šeima, auginanti negalią turintį vaiką;
 • Vienišas tėvas (mama);
 • Negalią turintis žmogus;
 • Priklausomybę nuo alkoholio turėjęs žmogus (po reabilitacijos) *;
 • Priklausomybę nuo narkotinių medžiagų turėjęs žmogus *;
 • Smurto auka *;
 • Pabėgėlis (-iai);
 • Našlaitė (-is);
 • Vienišas senjoras;
 • Žmogus, atlikęs laisvės atėmimo bausmę *;
 • Žmogus, buvęs vaikų globos institucijoje;
 • Darbo netekęs žmogus;
 • Žmonės, per gaisrą netekę savo turto.

*atranką gali vykdyti tik profesionalūs socialiniai darbuotojai.

Juridiniai asmenys:

 • Senjorų namai;
 • Vaikų globos institucija;
 • Vaiko ir motinos globos institucija;
 • Negalią turinčių žmonių globos institucija;
 • Socialinių paslaugų centras;
 • Reabilitacijos centras;
 • Nevyriausybinė organizacija;
 • Vaikų dienos centrai;
 • Bendruomenė.

2. Stokojančiuoju tinkle teisės tapti neturi:

 • Mokyklos ir vaikų darželiai;
 • Komercine veikla užsiimančios įmonės;
 • Organizacijos, vienijančios tokį pat arba panašų pomėgį turinčius narius;
 • Žmonės, turintys priklausomybę alkoholiui ir/arba narkotikams;
 • Tie, kurie gavę paramą, ją panaudojo netikslingai ir/arba apie kuriuos turima pagrįstų duomenų, keliančių abejonių dėl tikslingo paramos panaudojimo ateityje.

3. Stokojančiojo duomenis ir poreikius Aukokdaiktus.lt skelbia Kuratorius.

4. Aukokdaiktus.lt įsipareigoja neskelbti ir neplatinti Stokojančiojo ir/arba jo šeimos asmens duomenų siekiant kitokių tikslų nei rasti šiam žmogui ir /arba jo šeimai pagalbą.